Профспілка працівників вугільної промисловості України

Версія для друку

12 Березня 2018

ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ: ЩО ЗМІНИЛОСЯ

Перелік заходів та засобів з охорони праці приведено у відповідність до чинного законодавства

Уряд удосконалив механізм фінансування заходів з охорони праці роботодавцем та ведення обліку витрат на охорону праці в системі бухгалтерського, податкового та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Так було затверджено зміни до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат" від 27.06.2003 р. № 994. Такими змінами було установлено:

• формування витрат на охорону праці з урахуванням вимог національних П(С)БО або МСФЗ, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності. Обсяг і джерела фінансування витрат на охорону праці визначаються в колективному договорі або угоді;

• забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до норм, установлених законодавством про охорону праці та колективним договором або угодою;

• забезпечення працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком чи рівноцінними харчовими продуктами, а також газованою солоною водою відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України "Про охорону праці" та колективного договору або угоди;

• проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Також перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат приведено у відповідність до чинного законодавства. Із назви постанови та переліку заходів та засобів з охорони праці було виключено слова ", витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат".

Зазначені зміни були затверджені постановою КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994" від 28.02.2018 р. № 134.

По матеріалам ЛІГА:ЗАКОН

© 2008–2018 Профспілка працівників вугільної промисловості України

Адреса Центрального комітету Профспілки працівників вугільної промисловості України:

01042, г. Київ, бульвар Дружби Народів, 5, к. 526;
тел. (044) 528-90-29;
E-mail приймальні: prupukuiv@ukr.net