зробити стартовою додати в обране


V Пленум ЦК профсоюза 6 апреля 2010 года

Про ситуацію, що склалася у вугільній промисловості, та завдання профспілки, керівників галузі з виконання Галузевої угоди

Пленум відзначає, що в результаті незадовільного бюджетного фінансування підприємств галузі, невиконання протокольних рішень Координаційної ради з питань врегулювання кризових ситуацій у вугільній промисловості, помилкової кадрової політики, галузь опинилася у вкрай тяжкій соціально-економічній ситуації. Різко знизилися обсяги видобутку вугілля та проходження гірничих виробок (на 5,5 млн. тонн і 49,8 км - відповідно), що негативно вплинуло на заробітну плату шахтарів.

У порівнянні з 2008 р. у 2009 р. підприємства Мінвуглепрому одержали менше бюджетних коштів на 1 млрд. грн., в тому числі на: фінансування будівництва і технічного переоснащення підприємств - 812 млн. грн.; держпідтримку на часткове покриття витрат із собівартості - 179 млн. грн.; гірничорятувальні заходи - 84 млн. грн.; охорону праці - 71 млн. грн.; наукові та науково-технічні розробки - 4 млн. грн.

Через недостатнє фінансування розвитку галузі на грані краху знаходяться підприємства шахтобудівного комплексу, де поряд з низьким рівнем тарифних ставок майже щомісяця утворюється заборгованість із заробітної плати безпосередньо трудящим. Відсутність коштів для фінансування розвитку шахт призводить до простоїв і низьких заробітків працівників вугільного машинобудування. Зниження на третину обсягів виділення бюджетних коштів в 2009 році порівняно з рівнем 2008 року призвело до різкого скорочення чисельності та неприпустимо низького рівня зарплати працівників Державної воєнізованої гірничорятувальної служби.

Є значні проблеми з оплатою праці, забезпеченням трудящих засобами індивідуального захисту, а пенсіонерів побутовим паливом на вуглезбагачувальних фабриках, більша частина яких належить до недержавної форми власності. На багатьох фабриках є значне відставання за рівнем тарифних ставок, розмірами оплати праці, по окремих фабриках існує заборгованість із заробітної плати.

Безпрецедентна ситуація склалася в Олександрійському буровугільному комплексі, який в результаті хижацьких дій орендарів при потуранні та бездіяльності колишнього уряду, Мінвуглепрому, Фонду державного майна, Міністерства праці та соціальної політики та інших відомств практично знищений. Заборгованість орендарів по заробітній платі працівникам становить майже 55 млн. гривень. Залишаються неврегульованими питання трудових відносин із працівниками підприємств, орендованих ТОВ "Эксплерент", договір оренди з яким був достроково припинений за рішенням Дніпропетровського апеляційного суду ще в травні 2006 року. Близько 700 чоловік не одержали свої трудові книжки, у зв'язку з чим багато хто з них не в змозі повною мірою реалізувати свої права на працю і соціальний захист, в тому числі по пенсійних питаннях.

Останнім часом все частіше стала практикуватися схема поглинання відокремлених підрозділів державних підприємств шляхом взяття їх в оренду спеціально створеними господарчими товариствами, що, по суті, представляє одну зі схем рейдерського захоплення підприємств із тяжкими соціально-економічними наслідками як для трудового колективу, так для інтересів держави. Тільки втручання профспілки призупинило цей процес відносно передачі цілісних майнових комплексів відокремлених підрозділів шахт "Степова" та "Південнодонбаська № 3".

Вкрай напружена соціальна обстановка склалася в ДП "Луганськвугілля" у зв'язку зі спробою створення ДП "Східвугілля" і виданням наказу Мінвуглепрому від 11.02.10 р. про затвердження змін до Уставу діючого ДП із порушенням законодавства, положень Генеральної та Галузевої угод і колдоговора, пов'язаних з підміною органів уповноважених від трудових колективів.

Аналіз виконання зобов'язань Галузевої угоди та колективних договорів з питань оплати праці засвідчує, що зростання середньої зарплати на підприємствах вугільної промисловості за 2009 р. склало 10,9% і не перекриває рівень інфляції. У результаті реальна зарплата працівників галузі фактично скорочується. Основними факторами цього є падіння обсягів виробництва та відставання з введенням тарифних ставок і окладів від вимог чинного законодавства та Галузевої угоди. У 2009 році тарифні ставки на підприємствах галузі збільшилися в середньому лише на 5,5%, що в 4 рази менше темпів росту мінімальної заробітної плати. Зараз середній рівень мінімальної зарплати для розрахунку тарифних ставок становить на підприємствах вугільної промисловості 643,5 грн. замість 744 гривень. У 43% працівників вугільних підприємств тарифні ставки обчислені з мінімальної зарплати в 605 грн. і нижче. При цьому занижені рівні тарифних ставок і окладів спостерігаються не лише в економічно слабких, але й у цілком успішних підприємств різних форм власності, багато хто з яких мають значну економію по фонду оплати праці.

Тарифних ставок, обчислених з мінімальної зарплати 744 грн. зі збільшенням на 30%, немає на жодному підприємстві галузі, що свідчить про повсюдне невиконання норм чинного законодавства в цьому питанні.

Багато підприємств недержавної форми власності більше року не збільшували тарифні ставки та оклади своїм працівникам, що змушує профспілкові організації вимагати від власників перегляд умов оплати праці. При цьому проводяться так звані заходи щодо оптимізації чисельності персоналу, з виведенням за штат значних груп працівників підприємств, що нерідко супроводжуються обмеженням їх соціально-трудових прав та інтересів.

У ВАТ "Краснодонвугілля", "Павлоградвугілля" впроваджуються нові системи оплати праці по так званим "грейдам". При цьому виникають питання щодо дотримання встановлених Галузевою угодою мінімальних гарантій в оплаті праці, відповідності положень цієї "системи" вимогам Закону України "Про оплату праці".

На більшості вугільних підприємств галузі постійно порушуються встановлені колдоговорами терміни її виплати. При цьому існує заборгованість по платежах, які повинні здійснюватися одночасно з виплатою заробітної плати. Так, заборгованість щодо перерахувань до фондів соціального страхування становить майже 5 млрд. гривень. Підставою для таких дій є протокольні рішення колишнього уряду від липня, жовтня 2009 р. і січня 2010 р., що суперечать чинному законодавству. У результаті не перераховано до: Фонду соціального страхування від нещасних випадків - 700 млн. грн.; Пенсійного фонду - 2 млрд. грн.; Фонду на випадок безробіття - 91 млн. грн.; Фонду з тимчасової втрати працездатності та інші види перерахувань - 192 млн. грн. Крім цього, є заборгованість підприємств галузі перед Пенсійним фондом у вигляді штрафів і пені - 591 млн. грн., і перерахувань на виплату пільгових пенсій - 1 млрд. 376 млн. грн. Це спричиняє затримки з перерахунком і призначенням пенсій, несвоєчасну та не в повному обсязі виплату лікарняних, регресних позовів й інше.

Практично втратили всяку надію на повернення боргів по зарплаті та інших виплатах працівники ліквідованих держпідприємств, що не мають активів. Питання про включення цих сум до Державного бюджету не вирішується з 2005 року. Ситуація, що склалася з виплатою зарплати є наслідком прорахунків з визначенням розмірів бюджетного фінансування підприємств галузі та "ручного" управління фінансовими потоками.

Через затримку прийняття Державного бюджету на 2010 р. припинилося вивезення побутового вугілля трудящим і пенсіонерам шахт, що закриваються.

Низький рівень бюджетного фінансування призвів до вкрай незадовільного забезпечення трудящих багатьма видами засобів індивідуального захисту. Так, на підприємствах Мінвуглепрому забезпеченість спецодягом в 2009 р. склала 65%, спецвзуттям - 60%, фільтрами до респіраторів - 54%, рукавицями - 35%.

Попереднім складом Кабінету Міністрів України не був затверджений список професій працівників вугільної промисловості, яким безоплатно надається вугілля на побутові потреби. У зв'язку з цим не вирішується питання виплати компенсації тим, хто проживає в будинках із центральним опаленням.

Виходячи з вищевикладеного, Пленум Центрального комітету профспілки ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Погодитися з пропозиціями Мінвуглепрому до проекту Держбюджету України на 2010 рік по фінансуванню галузі (додається) і запропонувати Кабінету Міністрів України:

1.1. Включити у відповідний законопроект витрати на вугільну промисловість у сумі 16,5 млрд. грн., якими передбачено, в т.ч. виділення коштів держпідтримки в обсязі достатньому для переходу всіх підприємств галузі на рівень тарифних ставок відповідно до діючого законодавства та Галузевої угоди.

1.2. Передбачити також у законопроекті:

- списання недоїмки попередніх років по страхових внесках, боргу по фінансових санкціях, пені та відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій та ін. (відповідно зі ст. 60 законопроекту) на суму 4 млрд. грн.;

- зменшення податкового тиску та розв’язання боргових зобов'язань у сумі 1,7 млрд. грн., які будуть джерелом для часткового погашення витрат із собівартості товарної вугільної продукції.

2. Запропонувати Кабінету Міністрів України:

- доручити розробити протягом другого кварталу 2010 року паливно-енергетичний баланс країни та на його основі виробити заходи щодо підтримки вітчизняного товаровиробника;

- не допускати прийняття протокольних рішень про неперерахування підприємствами вугільної промисловості обов'язкових відрахувань у фонди соціального страхування і на законодавчому рівні вирішити питання про реструктуризацію заборгованості підприємств галузі в ці фонди, що утворилася з вини попереднього уряду;

- розробити програму розвитку буровугільного комплексу України, а також вжити заходи по відновленню трудових прав і виплати заробітної плати працівникам підприємств Олександрійського буровугільного комплексу, вирішенню питання щодо реалізації соціальних гарантій працівникам і ветеранам цих підприємств;

- затвердити заходи щодо реалізації та відновлення прав трудящих на пенсійне забезпечення в умовах заборгованості, що утворилася по внесках до Пенсійного фонду України підприємств галузі, з якими трудящі перебувають у трудових відносинах;

- у найкоротший термін затвердити погоджені з профспілкою списки професій працівників підприємств вугільної промисловості, яким безоплатно надається вугілля на побутові потреби.

3. Зажадати від Мінвуглепрому України:

- підготувати пропозиції Кабінету Міністрів України про включення в проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" витрат на погашення заборгованості із заробітної плати (з нарахуваннями) працівникам шахтовуглебудівних підприємств - 35,4 млн. грн. і на погашення заборгованості по зарплаті та інших зобов'язаннях перед колишніми працівниками державних підприємств вугільної промисловості, що перебувають у стадії ліквідації та тих, що не мають активів - 61,1 млн. грн;

- суворо дотримуватися положень Галузевої угоди в частині недопущення дозволу на передачу в оренду підприємств галузі без урахування думки трудового колективу та профспілкових органів, а також при відсутності відповідних бізнес-планів, що визначають джерела ресурсів для здійснення діяльності підприємств;

- видання наказу про перехід не пізніше травня 2010 року всіх підприємств галузі на оплату праці за тарифними ставками, обчисленими із законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати;

- скасувати наказ Мінвуглепрому від 11.02.10 р. про затвердження змін до Уставу ДП "Луганськвугілля", як виданий з порушенням чинного законодавства і положень Генеральної та Галузевої угод і колективного договору підприємства.

4. Зобов'язати Мінвуглепром України та інших власників (роботодавців) підприємств вугільної галузі - підписантів Галузевої угоди:

- забезпечити виконання в повному обсязі норм чинного законодавства, зобов'язань Галузевої угоди, колективних договорів, включаючи виконання всіх положень Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці", й особливо в частині підвищення тарифних ставок і окладів підземним працівникам на 30% з дотриманням встановлених Галузевою угодою співвідношень в оплаті праці;

- забезпечити в 2010 році реальними джерелами фінансування підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємствах галузі, направити розрахунки необхідних коштів Кабінету Міністрів України;

- вжити заходи із погашення заборгованості за відвантажене споживачам вугілля та введення з 1 липня 2010 р. Національного стандарту України "Вугілля кам'яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови";

- забезпечити виділення коштів у встановлених Галузевою угодою розмірах для придбання необхідних засобів індивідуального та колективного захисту трудящих;

- забезпечити виплату в повному обсязі заробітної плати у встановлені колективними договорами терміни;

- не допускати видання з порушенням чинного законодавства та Галузевої угоди наказів щодо реорганізації структури підприємств;

- один раз на рік разом з ЦК профспілки проводити перевірку виконання зобов'язань Галузевої угоди та колективних договорів на підвідомчих підприємствах, з наступним заслуховуванням керівників сторін на спільному з ЦК профспілки засіданні колегії Мінвуглепрому;

- з метою збереження трудових і соціальних гарантій працівників вирішення питань їх звільнення при передачі окремих видів робіт підприємств стороннім організаціям, проводити дотримуючись вимог законодавства, Галузевої угоди після обов'язкового проведення соціального діалогу.

5. ЦК профспілки

- довести до відома Кабінету Міністрів України та Мінвуглепрому України позицію профспілки з питання бюджетного фінансування витрат на вугільну промисловість;

- разом з Мінвуглепромом і Національною службою посередництва та примирення розглянути хід виконання заходів щодо розв’язання галузевого колективного трудового спору;

- звернутися до Міністерства юстиції України з проханням про проведення перевірки дотримання законодавства з виконання судових рішень, що вступили в законну силу, щодо стягнення заборгованості із заробітної плати та інших виплатах трудящим;

- ініціювати проведення переговорів із стороною Власників по внесенню змін і доповнень до Галузевої угоди.

6. Територіальним та первинним профспілковим організаціям:

- заслухати звіти керівників підприємств про виконання вимог Галузевої угоди та колективних договорів щодо встановлення працівникам тарифних ставок і окладів, розрахованих із законодавчо встановленого розміру мінімальної зарплати і забезпечення її виплати у встановлений термін;

- проводити роз'яснювальну роботу в колективах з питання трудових прав, корпоративних відносин і ролі профспілки по захисту прав й інтересів працівників при зміні форми власності підприємств, а також при процесах, спрямованих на оптимізацію чисельності персоналу та пов'язаних з правовою дерегуляцією діючих трудових відносин;

- погоджувати питання щодо реорганізації підприємства (підрозділу) або зміни форми власності після розгляду на засіданнях тільки при наявності відповідних економічних обґрунтувань і бізнес-планів з обов'язковим наступним доведенням їх до трудових колективів.

7. Запропонувати Мінвуглепрому та іншим власникам підприємств вугільної промисловості терміново розробити погоджені з ЦК профспілки заходи щодо виведення галузі з кризи та видати з цього приводу наказ та інші локальні нормативно-розпорядчі акти.

8. ЦК профспілки по критичних зауваженнях, висловлених на Пленумі, розробити заходи щодо усунення виявлених недоліків і направити Мінвуглепрому та іншим власникам підприємств галузі для їх погодження та реалізації.

9. Контроль за виконанням пунктів 1, 2, 3, 5, 7, 8 даної постанови покласти на голову Профспілки і його заступників, пунктів 4 і 6 - на членів Президії ЦК профспілки.

Голова Профспілки В.І.Турманов